Raport nr 7_Podpisanie umowy w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa Parku Zbiornikowego w Bazie Gdańsk"

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 05.01.2018 r., informuje że Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. („Partner”) oraz Mostostal Płock S.A. („Lider”)  w dniu dzisiejszym podpisało z PERN S.A. („Zamawiający”) Umowę  na kompleksowe wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa w ramach realizacji zadania pod nazwą „ROZBUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W BAZIE GDAŃSK"; Nr SAP: 1-10/004.

 

Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie do 25 miesięcy od daty rozpoczęcia jej realizacji tj. od dnia przekazania placu budowy.

Wartość umowy wynosi 142,95 mln zł netto.

Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

Okres gwarancji na roboty wynosi 60 miesięcy, w tym na urządzenia według terminów i zasad udzielonych przez producenta nie krócej niż 24 miesiące.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% wynagrodzenia umownego netto w środkach pieniężnych lub gwarancjach ubezpieczeniowych, bankowych.

Wróć