Raport nr 6_Złożenie pozwu o zapłatę p-ko Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka reprezentowana przez pełnomocnika procesowego, w dniu 26 stycznia 2018 roku złożyła pozew w Sądzie Okręgowym w Gdańsku przeciwko Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ("Pozwany") o zapłatę kwoty 26.274.037,16 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.


Powodowie dochodzą od Pozwanego roszczeń dotyczących zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych na tle kontraktu pn.: "Budowy Bloku Energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 MWe w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.", o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 15/2011.

Wróć