Raport nr 69_Podpisanie nowej umowy o roboty budowlane na budynek biurowy pod roboczą nazwą Libra Business Centre II

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Libra Business Centre II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ("Inwestor") umowę o roboty budowlane na budynek biurowy pod roboczą nazwą Libra Business Centre II, który Wykonawca ma wybudować na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie.

Termin realizacji: 17 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 38,8 mln PLN netto.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Okres gwarancji Wykonawcy:
- na konstrukcję i izolacje przeciwwodne – 120 miesięcy, 
- na pozostałe prace – 60 miesięcy,
- na sprzęt i urządzenia montowane - równy okresowi gwarancji jakości udzielonemu przez producenta lecz nie mniej niż 1 rok.

Gwarancja należytego wykonania umowy: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca 10% wartości wynagrodzenia netto.

Wróć