Raport nr 68_Podpisanie nowej umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "L3" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu wczorajszym Spółka podpisała z Ronson Development Partner 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Panoramika Spółka komandytowa ("Inwestor") umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa polegającą na wybudowaniu i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, określonego w dokumentacji projektowej jako budynek "L3", wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, niezbędnymi dojściami i dojazdami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu, w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego na działce o numerze ewidencyjnym nr 50/9, z obrębu Pogodno ("Inwestycja").

Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o zamiarze rozpoczęcia budowy Inwestycji i dodatkowo 2 miesiące na uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 15,45 mln PLN netto.

Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od przedmiotowej Umowy do dnia 31.12.2018 roku. Jeżeli Wykonawca opóźni się zakończeniem stanu surowego budowy budynku L4 realizowanego na podstawie odrębnej umowy o roboty budowlane, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 67/2017 z dnia dzisiejszego, termin zastrzeżony dla Inwestora na wykonanie umownego prawa do odstąpienia od Umowy ulegnie wydłużeniu o liczbę dni równą liczbie dni opóźnienia Wykonawcy, lecz nie może nastąpić później niż w terminie do dnia 30.04.2019 roku.

O ziszczeniu się warunków, o których mowa powyżej, Spółka poinformuje oddzielnym komunikatem.

Wróć