Raport nr 66_Informacja w sprawie ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 29 maja 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 24 października br. utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 26 maja br. nakładającą na Spółkę karę administracyjną w wysokości 300 000 zł wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ustawy o ofercie.

Decyzja KNF jest decyzją ostateczną. Spółce przysługuje skarga na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnoszona za pośrednictwem KNF w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji tj. do 29 listopada 2017 roku.

Spółka analizuje możliwość wniesienia skargi na przedmiotową decyzję KNF.

Wróć