Raport nr 64_Podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala Miejskiego w Krakowie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała ze Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ("Zamawiający") umowę na "Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im.G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego".

Termin zakończenia robót: 15 listopada 2018 roku.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 23,36 mln PLN brutto.

Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 61 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano-instalacyjne, w szczególności:
a) urządzenia instalacji klimatyzacji i wentylacji - 61 miesięcy,
b) dźwig osobowy - 61 miesięcy,
c) dźwigi towarowe - 61 miesięcy,
d) agregaty prądotwórcze - 24 miesięcy,
e) sprężarki sprężonego powietrza - 61 miesięcy,
f) pompa próżniowa - 61 miesięcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 % ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę 1,17 mln PLN.

Wróć