Raport nr 63_Podpisanie aneksu nr 1 do warunkowej umowy o linię gwarancyjną

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku informuje, iż po otrzymaniu w dniu wczorajszym stosownych dokumentów, Spółka w dniu 24 października 2017 roku zawarła z Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Bank") aneks do warunkowej umowy o linię gwarancyjną.

Na podstawie aneksu do umowy Bank zwiększył dotychczasowy limit w wysokości 100 mln PLN do poziomu 150 mln PLN (podwyższenie limitu o 50 mln PLN).

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wróć