Raport nr 5_ Złożenie pozwu przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka (Lider Konsorcjum) wraz z partnerem konsorcjum ("Powodowie"), wspólnie reprezentowane przez pełnomocnika procesowego, złożyły w dniu wczorajszym pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad ("Pozwany") o zapłatę kwoty 98.585.371,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty.

Powodowie dochodzą od Pozwanego roszczeń powstałych w toku budowy w latach 2010-2012 odcinka autostrady A-4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód wynikających z napotkania przez Powodów w toku budowy przeszkód, za które odpowiada Pozwany.

Wróć