Raport nr 5_Podpisanie aneksów do znaczących umów

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał stosowne dokumenty w sprawie zawarcia przez Spółkę i Acciona Infraestructuras S.A. w dniu 30 grudnia 2016 roku aneksów do umów pożyczek o znaczącej wartości:

1. Aneks nr 4 do umowy pożyczki z dnia 05.08.2013 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2013 z 07.08.2013 r. oraz raporcie bieżącym nr 2/2016 z 11.02.2016 r. Przedmiotem aneksu nr 4 do umowy pożyczki z dnia 05.08.2013 r. jest wydłużenie terminu spłaty pożyczki do dnia 31 stycznia 2019 r.;

2. Aneks nr 5 do umowy pożyczki z dnia 27.05.2013 r., o której Spólka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2013 z 06.06.2013 r. oraz raporcie bieżącym nr 2/2016 z 11.02.2016 r. Przedmiotem aneksu nr 5 do umowy pożyczki z 27.05.2013 r. jest wydłużenie terminu spłaty pożyczki do dnia 31 stycznia 2019 r.;

3. Aneks nr 6 do umowy pożyczki z dnia 24.11.2011 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2011 z 25.11.2011 r., nr 53/2012 z 12.12.2012 r., nr 61/2013 z 22.11.2013 r. oraz raporcie bieżącym nr 2/2016 z 11.02.2016 r. Przedmiotem aneksu nr 6 do umowy pożyczki z dnia 24.11.2011 r. jest wydłużenie terminu spłaty pożyczki do 30 listopada 2018 r.

Łączna wysokość pożyczek wymienionych w puntach 1-3 wynosi 32.270.833,33 euro co stanowi równowartość 142.766.166,65 zł według kursu średniego NBP z dnia 30 grudnia 2016 r. w wysokości 1 euro = 4,4240 zł.

Oprocentowanie pożyczek ustalono na warunkach rynkowych.

Wróć