Raport nr 58_Wyrok Sądu Polubownego z sprawie z powództwa Mostostalu Warszawa przeciwko Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Odwoławczej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie z powództwa wytoczonego przez Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Construccion S.A. („Powodowie”) przeciwko Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance („LWB”, „Pozwany”) o zapłatę kwoty 16.274.365,23 zł.

Powodowie w dniu 10 czerwca 2016 roku wnieśli do Sądu Arbitrażowego pozew przeciwko LWB w przedmiocie zasądzenia od LWB na rzecz Mostostalu kwoty 16.274.365,23 zł, na którą składały się: zwrot kwoty uzyskanej przez LWB z gwarancji bankowej, odszkodowanie za koszty poniesione na skutek wypłaty gwarancji bankowej oraz skapitalizowane odsetki na tle umowy z dnia 29 czerwca 2010 roku na realizację kontraktu pn. „Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. w zakresie obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń i wyposażenia, montażu na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie". O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo w całości i zasądził na rzecz LWB koszty postępowania sądowego w wysokości 1.427.857,75 zł.

Spółka analizuje uzasadnienie wyroku pod kątem złożenia skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego.

Wróć