Raport nr 56_Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 10 października 2016 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z TUiR Allianz Polska S.A aneks do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego wydłużający termin umowy o rok.

Na podstawie aneksu do umowy TUiR Allianz Polska S.A. będzie wydawać Spółce gwarancje przetargowe, należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do dnia 30 września 2018 roku.

Maksymalny limit odnawialny na gwarancje kontraktowe pozostaje bez zmian i wynosi 10 mln PLN.

Wróć