Raport nr 57_Wypłata kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym została wypłacona przez gwaranta Intesa Sanpaolo S.p.A Spółka Akcyjna kwota gwarancji należytego wykonania kontraktu z dnia 7 sierpnia 2007 roku na Modernizację technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – Ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 roku.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu w kwocie 2,18 mln EURO (równowartości 9,44 mln PLN) została wypłacona na żądanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawie Spółka Akcyjna ("MPWiK", "Zamawiający").

Spółka stoi na stanowisku, iż roszczenia MPWiK pozbawione są podstaw prawnych i podejmie wszelkie dopuszczalne prawem kroki w celu zwrotu przez Zamawiającego wypłaconych środków.

Wróć