Raport nr 54_Informacja w sprawie propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że konsorcjum Spółki oraz Polimex-Mostostal S.A. i Rafako S.A. ("Konsorcjum") oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu na zaprojektowanie, a także dostawę, wykonanie prac budowlanych, montaż, uruchomienie i wszystkie związane z tym procesem usługi, wykonane na zasadzie "pod klucz", obiektu składającego się z bloku energetycznego nr 5 oraz bloku energetycznego nr 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. wraz z urządzeniami i wyposażeniem, jak również związanymi z nimi budynkami oraz budowlami, przekazało do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole stanowiącego przedmiot umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2012 ("Umowa").

Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy zaproponowany został dla bloku nr 5 zamiast 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 zamiast 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.

O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy zgodnie z przekazanym przez Konsorcjum harmonogramem Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Wróć