Raport nr 4_Podpisanie warunkowej umowy na linię gwarancyjną

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu wczorajszym Spółka podpisała z Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”) Warunkową Umowę o Linię Gwarancyjną.

Na podstawie umowy Bank przyznaje warunkową linię na gwarancje bankowe w kwocie nieprzekraczającej 100 mln zł.

Linia ma charakter odnawialny, co oznacza, iż każdorazowo wygaśnięcie Gwarancji lub każdorazowa realizacja wypłaty z Gwarancji powoduje odnowienie Limitu Linii i daje Spółce możliwość ponownego wykorzystania Linii do wysokości przyznanego Limitu.

Linia przyznana jest na czas nieokreślony.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami oraz opłatami związanymi z kredytem stanowi oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 kpc. wystawione na rzecz Banku. Kwota poddania się egzekucji stanowić będzie 150% wartości Limitu Kredytowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wróć