Raport nr 42_Umowa na rozbudowę istniejącego zakładu Autoliv w Jelczu-Laskowicach Faza 2 APL

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła z Autoliv Poland Sp. z o.o. („Zamawiający”) z siedzibą w Oławie umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu Autoliv w Jelczu-Laskowicach Faza 2 APL”.

Wartość umowy: 53,16 mln PLN netto.

Termin realizacji: 60 tygodni od otrzymania Nakazu Rozpoczęcia Robót.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 15% wartości umowy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć