Raport nr 34_Podpisanie umowy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach

Zarząd Mostostal Warszawa SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 roku Spółka podpisała jako uczestnik konsorcjum w skład którego wchodzą Mostostal Puławy SA (lider – udział w konsorcjum 27,2%) oraz Mostostal Warszawa SA (partner – udział w konsorcjum 72,8%) umowę z Urzędem Miasta Puławy („Zamawiający”) na budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach.

 

Wartość umowy: 86,93 mln PLN brutto.

 

Termin realizacji: do 22 m-cy od daty podpisania umowy.

 

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Okres gwarancji wynosi 6 lat.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć