Raport nr 34_Informacja w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał wyrok z uzasadnieniem w sprawie powództwa Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Infraestructuras S.A. przeciwko Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o ukształtowanie stosunku prawnego, ustalenie i zapłatę związaną z realizacją umowy na budowę autostrady A4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód.

Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.298.298,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z dochodzonej przez powodów kwoty w wysokości 207.530.327,00 zł, uznając, iż nie było podstaw do obciążenia powodów karą umowną i potrącenia jej z należnego wynagrodzenia za wykonanie robót.

Wyrok nie jest prawomocny.

Emitent będzie analizować treść wydanego wyroku pod kątem możliwości wniesienia apelacji.

Wróć