Raport nr 33_Informacja o postanowieniu Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie budowy obwodnicy miasta Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej, która po rozpatrzeniu w dniu 18 listopada 2016 roku, odrzuciła odwołanie złożone przez Aldesa Construcciones Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i Mostostal Kielce S.A. jako oferty najkorzystniejszej na budowę obwodnicy miasta Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.

Od dnia doręczenia postanowienia Stronom przysługuje 7 dniowy termin na wniesienie skargi do sądu.

Po zawarciu umowy inwestycja będzie realizowana przez Mostostal Warszawa S.A. wraz z Mostostal Kielce S.A. wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Szacunkowa wartość Umowy wyniesie: 98, 077 mln zł brutto.

Wróć