Raport nr 31_Podpisanie aneksu do umowy Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie I

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka) informuje, że 29 maja 2018 r. Spółka, działając w ramach Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. ("Lider", 99% udziałów w Konsorcjum) oraz Firma Handlowo – Usługową "EFER" ("Partner", 1% udziałów w Konsorcjum) zawarła z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aneks do umowy na roboty budowlane w ramach "Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie I" (Informacja o umowie była przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżący nr 37/2017).

Na podstawie powyższego aneksu ustalono nowy termin zakończenia prac na 15 października 2018 r. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zostało powiększone do kwoty 20,83 mln zł brutto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć