Raport nr 30_Podpisanie umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że 25 maja 2018 r. Spółka otrzymała podpisany dokument umowy zawartej w dniu 21 maja 2018 r. przez Spółkę i Acciona Construcción S.A. („Acciona”) - podmiot dominujący wobec Spółki 50,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie umowy Acciona udzieli Spółce pożyczkę o wysokości 3 000 000 EUR (co stanowi równowartość 12,89 mln zł według kursu średniego NBP z dnia 21 maja 2018 r. w wysokości 1 EUR = 4,2991 zł). Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy tj. do 21 listopada 2019 r. Pożyczka może zostać spłacona również w okresie krótszym niż 18 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć