Raport nr 2_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o wyborze przez PERN S.A. ("Zamawiający") oferty Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. ("Partner") oraz Mostostal Płock S.A. ("Lider") jako najkorzystniejszej w postępowaniu nr HZR-231-81/17 o udzielenie Zamówienia pn.: "GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI - ROZBUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W BAZIE GDAŃSK", w ramach realizacji zadania z Planu Inwestycji na rok 2017. Rozbudowa Parku Zbiornikowego w Bazie Gdańsk; Nr SAP: 1-10/004. 
Cena zaoferowana przez Konsorcjum wynosi 142,95 mln zł netto. 
Zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem.

Wróć