Raport nr 25_Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Akcjonariuszami dysponującymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 roku byli:

 

1. ACCIONA CONSTRUCCION S.A. z siedzibą w Madrycie, posiadająca 10.018.733 akcji uprawniających do 10.018.733 głosów, stanowiących 66,65 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 50,09% w ogólnej liczbie głosów.

 

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" posiadający 3.473.713 akcji uprawniających do 3.473.713 głosów, stanowiących 23,11% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 17,37% w ogólnej liczbie głosów.

 

3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający 1.002.000 akcji uprawniających do 1.002.000 głosów, stanowiących 6,67% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 5,01 % w ogólnej liczbie głosów.

 

 

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 512).

Wróć