Raport nr 22_Rezygnacja Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka") informuje, że Pan Andrzej Goławski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 19 kwietnia 2018 roku.

Pan Andrzej Goławski poinformował, że rezygnację złożył z przyczyn osobistych.

Wróć