Raport nr 1_podpisanie umowy na "Rewitalizację Obszarową Centrum Łodzi – Projekt 3"

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Wykonawca") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 25 września 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich mieszczącym się przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 Łódź ("Zamawiający"), umowę której przedmiotem jest "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3 – Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków na podstawie PFU oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem w Łodzi przy ul. Tuwima 46 w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Termin zakończenia realizacji inwestycji: 13 grudnia 2019 rok.

Wynagrodzenie Wykonawcy: 28,84 mln PLN brutto.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Okres gwarancji wynosi:
- 72 miesiące na roboty budowlane,
- 24 miesiące na urządzenia, sprzęt i akcesoria,
- 60 miesięcy na zieleń.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% ceny ofertowej brutto tj. 2,88 mln PLN.

Wróć