Raport nr 15_Podpisanie umowy na wykonanie projektu wykonawczego i budowę zakładu produkcyjnego

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2018 roku Spółka podpisała umowę z ETAC Poland Sp. z o.o. na wykonanie projektu wykonawczego i budowę Zakładu Produkcyjnego ETAC w Tczewie.
Najnowszy zakład produkcyjny ETAC będzie zaprojektowany i zbudowany zgodnie z założeniami zrównoważonego budownictwa i będzie certyfikowany przez DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego) na poziomie Gold.

Wartość umowy: 56,15 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 21 grudnia 2018 roku.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Okres gwarancji wynosi 10 lat dla konstrukcji budynku i izolacji, 10 lat dla opraw oświetlenia podstawowego oraz 5 lat dla opraw oświetlenia awaryjnego i centralnej baterii, a dla wyposażenia i urządzeń warunki i terminy gwarancji ich producentów. Dla wszystkich pozostałych prac termin gwarancji wynosi 2 lata.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy.

Wróć