Raport nr 14_Podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę Centrum Handlowego Focus Mall w Zielonej Górze

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 marca 2018 roku Spółka podpisała umowę z Zielona Góra Property Sp. z o.o. ("Zamawiający") na rozbudowę i przebudowę Centrum Handlowego Focus Mall Zielona Góra.

Wartość przedmiotu umowy wynosi: 199,9 mln PLN netto.

Termin realizacji: luty 2020 roku.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % wartości umowy.

Wróć