Raport nr 11_Podpisanie umowy na Rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z Mondelez International RD&Q Sp. z o.o. ul. Czekoladowa 1A, 55-040 Bielany Wrocławskie („Zamawiający”) umowę w ramach postępowania pn. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q”.

Wartość umowy: 12,35 mln PLN netto.

Termin realizacji: 22 sierpnia 2018 roku.

Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania faktury.

Okres gwarancji wynosi 5 lat, w tym 10 lat w odniesieniu do szczelności dachu.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 20% wartości umowy.

Wróć