Raport 5_Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. Spółka zawarła Aneks nr 11 („Aneks”) do Umowy na linię gwarancyjną ("Umowa") z Credit Agricole Bank Polska.

W ramach Aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
• okres dostępności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.,
• maksymalny termin ważności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia:
- 30 czerwca 2020 r. dla gwarancji przetargowych,
- 31 grudnia 2024 r. dla gwarancji zwrotu zaliczki,
- 31 grudnia 2029 r. dla gwarancji dobrego wykonania i gwarancji usunięcia wad i usterek.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wróć