Raport 59_W sprawie zawarcia umowy na budowę drogi ekspresowej S19 – zdanie „A” od węzła „Nisko Południe” do węzła „Podgórze”

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż 14 listopada 2018 r. Konsorcjum w skład którego wchodzą Spółka (Lider) i ACCIONA Construcción S.A. (Partner) zawarło umowę z Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km”.

Wartość umowy: 272,5 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 34 miesiące – w tym do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe natomiast do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Okres gwarancji wynosi: 10 lat.

Zabezpieczenie należytego wykonania: gwarancja bankowa w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. 27,3 mln zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć