Raport 58_Częściowe utrzymanie w mocy/częściowe oddalenie powództwa konsorcjum w którym uczestniczyła Spółka

Zarząd Mostostal Warszawa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok zmieniający wyrok Sądu I instancji w następujący sposób: (i) utrzymał w mocy wyrok w zakresie kwoty 1,06 mln zł wraz z odsetkami zasądzonej od Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej – na rzecz konsorcjum, w którym Spółka uczestniczyła, (ii) oddalił powództwo w części zasądzającej kwotę 6,14 mln zł wraz z odsetkami.
Od wyroku Sądu powodowi przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnia wyroku i jego analizie Spółka podejmie decyzję dotyczącą złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć