Raport 55_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 października 2018r. został powiadomiony przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa - Dzielnica Wilanów o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki w postępowaniu pn. "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku Szkoły Podstawowej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy wraz z niezbędną infrastrukturą" – postępowanie nr 35/WIR/2018.
Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:
Wartość umowy: 59,09 mln PLN brutto.
Termin realizacji: do 31.08.2020r.
Okres gwarancji wynosi 84 miesiące (rękojmi 60 miesięcy).
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć