Raport 54_Informacja o ugodzie z Mazowieckim Portem Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18 października 2018r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy, doszło do zawarcia ugody sądowej pomiędzy Konsorcjum, w skład którego wchodziła Spółka wspólnie z innym podmiotem, a Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa – Modlin Sp. z o.o. w ramach postępowania sądowego na tle realizacji umowy na "Wykonanie budowy budynku terminala pasażerskiego na terenie lotniska Warszawa – Modlin", o którym spółka informowała raportem bieżącym 70/2015.

Na podstawie przedmiotowej Ugody Konsorcjum, w skład którego wchodziła Spółka wspólnie z innym podmiotem tytułem dochodzonych pozwem roszczeń zobowiązały się do zapłaty na rzecz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin sp. z o.o. kwoty w wysokości 500 tys. zł.

 

Tym samym Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w dniu 18 października 2018r. wydał postanowienie o umorzeniu przedmiotowego postępowania.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć