Raport 52_Zawarcie aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

W związku z raportem bieżącym nr 13/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Zarząd Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że 10 października 2018 r. konsorcjum Spółki oraz Polimex-Mostostal S.A. i Rafako S.A. ("Konsorcjum"), zawarło ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") aneks nr 9 („aneks”) do umowy z 15 lutego 2012 r. (raport bieżący 5/2012) w sprawie realizacji „pod klucz” dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole realizowanej przez Konsorcjum oraz GE Power sp. z o.o., które jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera konsorcjum zarządzającego realizacją Projektu.

Na podstawie zawartego aneksu zmiennie uległ termin przekazania przez Konsorcjum do eksploatacji bloku nr 5, który powinien nastąpić do 15 czerwca 2019 r. oraz bloku nr 6, który powinien mieć miejsce do 30 września 2019 r.

Ponadto strony uzgodniły kwestie techniczne dotyczące realizacji bloków energetycznych.

Zamawiający potwierdził wysokość wynagrodzenia należnego Konsorcjum, pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych w aneksie terminów przekazania bloków do eksploatacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć