Raport 51_Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 września 2018 r. został powiadomiony przez Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki w postępowaniu pn. realizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B8” z garażami podziemnymi i towarzyszącymi usługami na terenie działki o nr ew. 7/84 (ul. abp. Józefa Teodorowicza 8) wraz z infrastrukturą zewnętrzną częściowo na terenie działki 7/86 oraz 7/24 z obrębu 1-10-26 w Warszawie.

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:

Wartość umowy: 51,57 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 20 miesięcy.

 Okres gwarancji wynosi 72 miesiące.

 Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.  

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć