Raport 50_Zawarcie umowy na budowę Centrum rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli

Zarząd Mostostal Warszawa SA („Spółka”) informuje, iż w dniu  18 września 2018 roku Spółka podpisała jako uczestnik konsorcjum w skład którego wchodzą: Mostostal Warszawa SA (lider – udział w konsorcjum 85%), i SANELL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  (partner) umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem  Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.  („Zamawiający”) na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli”.

Wartość umowy: 39,04 mln PLN brutto.

Termin realizacji: do 15.06.2020.

Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć