Raport 4_Złożenie pozwu wzajemnego przeciwko Mostostal Warszawa S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła informację od pełnomocnika Spółki o złożeniu w Sądzie Okręgowym w Szczecinie pozwu wzajemnego na kwotę 211 839 466,75 zł, przeciwko Mostostalowi Warszawa S.A. przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. („ZUO”). W pozwie ZUO dochodzi od Spółki naprawienia szkody wyrządzonej przez Spółkę w związku z odstąpieniem od kontraktu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. W ocenie Spółki pozew wzajemny złożony przez ZUO jest całkowicie bezzasadny i stanowi jedynie konsekwencję pozwu złożonego przez Spółkę w styczniu 2018 (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 3/2018).

Wróć