Raport 48_Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2018 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr 2 zawartego z datą 5 września 2018 („Aneks”) do umowy generalnej o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z 18 sierpnia 2017 r., z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Raport bieżący 45/2017).
Przedmiotem aneksu jest wydłużenie maksymalnego limitu kwotowego wynoszącego 10 mln PLN udzielonego Spółce od dnia 5 września 2018 r. do 4 września 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć