Raport 46_Podpisanie Aneksu nr V do umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2018 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr V zawartego z datą 7 września 2018 r. („Aneks”) do umowy pożyczki z 5 sierpnia 2013 r. z Acciona Construcción S.A. („Acciona”) - podmiot dominujący wobec Spółki (50,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu), (Raport bieżący 43/2013), („Umowa”). Na podstawie Umowy Acciona udziela Spółce pożyczkę w wysokości 7,00 mln EUR (co stanowi równowartość 30,16 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 7 września 2018r. w wysokości 1 EUR = 4,3079 PLN). Na podstawie Aneksu pożyczka zostanie zwrócona do dnia 30 kwietnia 2020 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym okresie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć