Raport 43_Zawarcie umowy na budowę rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 r. Spółka podpisała umowę z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. na realizację zadania pn.: „Budowa rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.” o nr referencyjnym 1/II/2018/DT.

Wartość umowy: 55 mln PLN brutto.

Termin realizacji: 15 miesięcy.

Termin płatności: w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktur.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - Okres Podstawowy, oraz 60 miesięcy - Okres Wydłużony.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć