Raport 3_Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa DORACO spółka z o.o. przeciwko Mostostal Warszawa S.A.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w sprawie z powództwa Korporacji Budowlanej DORACO spółka z o.o. („DORACO”) przeciwko Mostostal Warszawa SA., w ramach którego oddalił apelację Spółki i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2017 r., którym Sąd zasądził na rzecz DORACO od Spółki kwotę 10,93 mln zł wraz z odsetkami ustawowym liczonymi od dnia 28 marca 2015 r. do dnia zapłaty.

DORACO dochodziło od Mostostalu Warszawa S.A. kary umownej za odstąpienie przez DORACO z winy Spółki od umowy podwykonawczej o roboty budowlane, wykonywanej przez DORACO w ramach inwestycji pn. „Budowa Zakładu Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”. Spółka zawiązała w 2016 r. rezerwę na poczet powyższego roszczenia.

Wróć