Raport 2_Postanowienie o wstrzymaniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2019 r. o wstrzymaniu wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2018 r. (sygn. I Aga 175/18) oraz wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 marca 2018 r. (sygn. VIII GC 57/17) (o czym Spółka informowała w raportach bieżących 20/2018 oraz 61/2018) do czasu ukończenia  postępowania kasacyjnego wywołanego skargą kasacyjną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r.

Wróć