Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 27/2021 Porozumienie z GE Power Sp z o.o. w sprawie Umowy o Podwykonawstwo

28 czerwiec 2021

Zarząd Spółki Mostostal Warszawa S.A.  ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących 35/2019 i 10/2020  informuje, że 28 czerwca 2021 r. Spółka zawarła z GE Power Sp. z o.o. porozumienie nr 2 do Umowy o Podwykonawstwo ("Porozumienie nr 2")  na "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33" ("Elektrownia"). Porozumienie ma związek z przerwaniem realizacji prac nad budową Elektrowni Ostrołęka C w technologii węglowej. Zgodnie z Porozumieniem nr 2 umowny zakres prac Spółki został ograniczony do faktycznie wykonanych robót. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln PLN netto.