Notowania

Kurs (zł) 4.47
Poprzedni (zł) 4.37
Zmiana (%) 2.29 %
Kontakt dla Inwestorów

 

Tadeusz Pawlak
Relacje Inwestorskie
tel.: +48 22 250 78 29
email:  ir@mostostal.waw.pl

 

Struktura akcjonariatu

NazwaLiczba głosówUdział
Acciona Construcción SA12 426 38862,13%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"3 826 19419,13%
Pozostali3 747 41818,74%

Komunikaty

Walne zgromadzenie

W tej sekcji serwisu internetowego znajdują się informacje oraz dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa SA.

Informacje ogólne

Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
tel.: +48 22 250 70 00 fax: +48 22 250 76 11
konto: mBank S.A. nr 04 1140 1977 0000 2964 0700 1006

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008820
NIP: 526-020-49-95
Regon: 012059053
Kapitał zakładowy 20 000 000 zł, Kapitał wpłacony 20 000 000 zł