Notowania

Kurs (zł) 5.18
Poprzedni (zł) 5.18
Zmiana (%) 0.00 %
Kontakt dla Inwestorów

 

Tadeusz Pawlak
Relacje Inwestorskie
tel.: +48 22 250 78 29
email:  ir@mostostal.waw.pl

 

Struktura akcjonariatu

NazwaLiczba głosówUdział
Acciona Construcción SA12 426 38862,13%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"3 826 19419,13%
Pozostali3 747 41818,74%

Komunikaty

Informacje ogólne

Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
tel.: +48 22 250 70 00 fax: +48 22 250 76 11
konto: mBank S.A. nr 04 1140 1977 0000 2964 0700 1006

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000008820
NIP: 526-020-49-95
Regon: 012059053
Kapitał zakładowy 20 000 000 zł, Kapitał wpłacony 20 000 000 zł