Ogólne

Budynek mieszkalno-usługowy w Poznaniu

Wartość kontraktu: 86,85 mln zł netto
Termin realizacji: do 30 kwietnia 2024 r.

24 listopada 2021 r. Mostostal Warszawa podpisał umowę z Vantage Development na zaprojektowanie i budowę budynku mieszkalno-usługowego w Poznaniu. Wartość kontraktu wynosi 86,85 mln zł netto.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Nałkowskiej 18 z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą. W ramach umowy zostanie również wybudowana wewnętrzna instalacja gazowa, przebudowany zostanie również zjazd z ulicy Nałkowskiej.

Szczegóły kontraktu:

• Wartość umowy: 86,85 mln zł netto.

• Termin realizacji: do 30 kwietnia 2024 r.

• Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

• Maksymalny okres gwarancji na konstrukcję budynku wynosi 10 lat.

• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wybrane realizacje