Realizacje Mostostal Warszawa

Mosty w ciągu drogi krajowej numer 7. Zadanie B: Kiezmark - Jazowa

Prace w zakresie mostowym obejmowały: •

  • przebudowę pięciu mostów: - B-2 nad kanałem Linawy o długości 46,9 m; - B-3 nad rzeką Tugą długości 39,7 m; - B-5 nad kanałem Panieńskim długości 11,8 m; - B-6 nad rzeką Izbowa Łacha długości 9,92 m; - B-7 nad rzeką Nogat długości 183,2 m,
  • przebudowę dwóch wiaduktów: - B-1 nad drogą powiatową Dworek-Mikoszewo długości 28,62 m; - B-4 nad drogą krajową nr 55 i linią PKP długości 65,48 m, • budowę 4 mostów objazdowych o łącznej długości około 300 m oraz budowę tunelu B-8 dla pieszych w m. Jazowa w km 47+927,5 długości 6,5 m.

 

  • Inwestor: GDDKiA
  • Wykonawca: Acciona Infrastruktura S.A., Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 35,1 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2005–2006
  • Kraj: Polska
  • Województwo: pomorskie
Wróć