Realizacje Mostostal Warszawa

Instalacja odsiarczania spalin w EC Huty Miedzi „Głogów"

Realizacja „pod klucz”: Natężenie przepływu: 211 000 - 1 086 000 m3/h Emisja pyłu: < 10 mg/Nm3 Stężenie SO2 na wlocie: max 8 000 mg/Nm3 Emisja SO2: 800 mg/Nm3 Skuteczność odsiarczania: do 79% Technologia oczyszczania spalin: metoda półsuchą ""dry scrubbing""

  • Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 50 mln zł
  • Okres realizacji: 1997 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wróć