Projects of Mostostal Warszawa

Modernisation, anti-filtration protection of the right embankment of the Wisłoka River in km 8 + 800 – 16 + 074 along with construction of embankment roads in the towns of Chrząstów and Złotniki in the Mielec Commune, in the town of Brzysta in the Gawłusz

Over 8 months ahead of schedule, the consortium of Mostostal Warszawa S.A. and Acciona Infraestructuras S.A. completed modernisation of the Wisłoka embankments.

Within the scope of the contract, the consortium performed:

 • modernisation of embankments,
 • sealing the ground,
 • embankment roads,
 • embankment ramps,
 • Złotniki - Berdechów ditch,
 • disassembly and construction of the embankment lock in km 13+874,
 • disassembly and construction of the embankment lock in km 9+272,
 • signs and also control and measurement devices,
 • renovation of embankment lock outflows in km 14+759 and km 15+052.

Date of signing the agreement: 28.06.2010

End date of the contract: 31.03.2014
Date of signing the final report: 17.07.2013

 • Investor: Podkarpackie Management Board of Melioration and Water Devices in Rzeszów
 • Contractor: Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infraestructuras
 • Contract value: PLN 21.95 million
 • Period of implementation: 2010 - 2013

Ponad 8 miesięcy przed terminem konsorcjum Mostostalu Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA zakończyło modernizację wałów Wisłoki.

Efektywny zespół, życzliwość inwestora, odpowiedni czas realizacji oraz niski poziom rzeki to splot czynników, bez których taki finisz kontraktu nie byłby możliwy - podkreśla Robert Raczko, Dyrektor Departamentu Hydrotechniki Obszaru Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Mostostalu Warszawa.

- Cieszę się dziś z dwóch powodów. Raz, wyprzedziliśmy harmonogram. Dwa, zapewniliśmy bezpieczeństwo blisko trzydziestotysięcznej społeczności powiatu mieleckiego. Mieszkańcy będą mogli żyć bez obaw o kolejne wezbrania Wisłoki. – dodaje Jarosław Ambroży, Kierownik Kontraktu.

W ramach kontraktu konsorcjum wykonało:

 • modernizację wału,
 • uszczelnienie podłoża,
 • drogi przywałowe,
 • rampy wałowe,
 • rów złotnicko-berdechowski,
 • rozbiórkę i budowę śluzy wałowej w km 13+874,
 • rozbiórkę i budowę śluzy wałowej w km 9+272,
 • znaki i urządzenia kontrolno-pomiarowe,
 • remont odpływów śluz wałowych w km 14+759 i km 15+052.

Data podpisania umowy: 28.06.2010 r
Data końca kontraktu: 31.03.2014 r.
Data podpisania protokołu końcowego: 17.07.2013 r.

 • Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Acciona Infraestructuras
 • Wartość kontraktu: 21,95 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2010-2013
 • Kraj: Polska
 • Województwo: podkarpackie
Go back