Projects of Mostostal Warszawa

Extension of the surgical section of the Gdynia Oncology Centre at the Maritime Hospital of the Polish Red Cross in Gdynia

Extension of the surgical section of the Gdynia Oncology Centre at the Maritime Hospital of the Polish Red Cross in Gdynia consisted in construction of a four-storey building with a surface area of 6,000 square metres housing:

 • Operating Block with five operating theatres,
 • Intense Therapy Ward with 8 beds;
 • Oncological Surgery Ward with 38 beds;
 • Gynecologic Oncology Ward with 25 beds;
 • Oncological Admissions with diagnostic facilities, used for planning admission to the wards in the building.

The contract also encompassed purchase of modern equipment for the centre.

The new Oncology Centre shortens the waiting time for surgical oncology procedures from 23 days to 13 days and gynecologic oncology procedures from 28 days to two weeks. The number of patients undergoing procedures will increase from 1,894 to 3,000 annually.

Date of signing the agreement: 8 July 2011
Date of investment completion: 31 July 2013
Date of construction commencement: 26 July 2011

 • Investor: Maritime Hospital of the Polish Red Cross in Gdynia
 • Contractor: Mostostal Warszawa S.A.
 • Contract value: PLN 30.0 million
 • Period of implementation: 2011 - 2013

Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni polegała na budowie czterokondygnacyjnego budynku o powierzchni około 6 000 m2, mieszczącego m.in.:

 • Blok Operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi,
 • Oddział Intensywnej Terapii liczący 8 łóżek,
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej mieszczący 38 łóżek,
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej liczący 25 łóżek,
 • Onkologiczną Izbę Przyjęć z zapleczem diagnostycznym, służącą planowym przyjęciom na Oddziały znajdujące się w budynku.

Kontrakt objął również zakup nowoczesnego sprzętu dla ośrodka.

Nowe Centrum Onkologii skraca czas oczekiwania na zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej z 23 dni na 13 dni, a z ginekologii onkologicznej z 28 do dwóch tygodni. Liczba operowanych pacjentów zwiększy się z 1894 na 3000 rocznie.

Data podpisania umowy: 8 lipca 2011 r.
Data zakończenia inwestycji: 31 lipca 2013 r.
Data rozpoczęcia budowy: 26 lipca 2011 r.

 • Inwestor: Szpital Morski im. PCK W Gdyni
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
 • Wartość kontraktu: 30 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2011–2013 r.
 • Kraj: Polska
 • Województwo: pomorskie
Go back