...dziesiątki patentów i innowacji,
...setki kilometrów mostów,

...tysiące zrealizowanych inwestycji,
...setki tysięcy ton stali,

...miliony cegieł,
...miliardy przychodów,

i bezcenny wkład
zaangażowanych pracowników!

To główne elementy
70-letniej historii
Mostostalu Warszawa!

Pomiń intro
Skip intro

1

Historia firmy

Nasza historia i tradycja

Historia Mostostalu Warszawa

Historia Mostostalu Warszawa rozpoczyna się wiosną 1945 roku, kiedy do życia powołano nowe przedsiębiorstwo, którego naczelnym celem było podźwignięcie kraju ze zniszczeń wojennych. Kluczowy potencjał kadrowy tworzącej się od podstaw organizacji stanowili inżynierowie i pracownicy jednej z najznamienitszych firm przedwojennej Polski – Towarzystwa Przemysłu Metalowego Konstanty Rudzki i Spółka. Bogata historia tego przedsiębiorstwa sięga połowy XIX wieku i obfituje w wiele istotnych dokonań uznawanych za kamienie milowe w rozwoju polskiej myśli inżynierskiej.

W ciągu swej wieloletniej działalności (1880 – 1939) warszawska firma wybudowała kilkaset obiektów mostowych na terenie Polski i Rosji, w tym kilkadziesiąt ogromnych przepraw przez największe rzeki Azji na głównych liniach kolejowych przecinających kontynent azjatycki. W Polsce, inżynierowie od Rudzkiego, stawiali obiekty mostowe w Dęblinie, Modlinie, Puławach, Płocku, Włocławku, a także „Trzeci most” w Warszawie, nazwany później imieniem Księcia Józefa Poniatowskiego.

Nowopowstały Mostostal swoją pierwszą realizację rozpoczął w niespełna trzy tygodnie po zakończeniu II wojny światowej. Była to odbudowa mostu im. Księcia J. Poniatowskiego w Warszawie. W kolejnych latach firma była wykonawcą większości przepraw drogowych w stolicy (oprócz mostu Północnego), jak również wielu mostów kolejowych i samochodowych na terenie kraju.

Osoby, które były odpowiedzialne za stworzenie nowej firmy, to trójka fachowców z ogromnym doświadczeniem, związanych z Towarzystwem Przemysłu Metalowego Konstanty Rudzki i Spółka. Dyrektorem Naczelnym został Józef Dangiel, Dyrektorem Technicznym - Cezary Lubiński, a Dyrektorem Administracyjno-Handlowym - Romuald Gołębiowski. Ci ludzie stworzyli podwaliny przyszłych sukcesów firmy.

W latach powojennych Mostostal Warszawa uczestniczył w budowie wielu kluczowych inwestycji przemysłowych ówczesnej epoki – cementowni w południowo wschodniej Polsce, kombinatów metalurgicznych w Nowej Hucie, Stalowej Woli i Warszawie, zakładów azotowych w Puławach, rafinerii w Płocku, zakładów chemicznych we Włocławku i Bydgoszczy.

Firma prowadziła też liczne budowy poza granicami kraju – w Libii, Niemczech, Francji, w krajach skandynawskich oraz na terenie obecnej Rosji i państw bałtyckich. Mostostal Warszawa był też wykonawcą konstrukcji stalowej najwyższego budynku w Europie – Commerzbank Tower we Frankfurcie. Projekt biurowca o wysokości 300 metrów przygotował światowej sławy architekt, Sir Norman Foster.

Towarzystwo Przemysłu Metalowego
Konstanty Rudzki i Spółka

Oficjalnie Mostostal powstał w 1945 roku, jednak etos, wiedza techniczna i doświadczenia firmy czerpią z o wiele głębszej i starszej tradycji, bowiem zasadniczy trzon kadrowy tworzonej od podstaw organizacji stanowili najwyższej próby inżynierowie i wytrawni fachowcy jednej z najznamienitszych firm przedwojennej Polski – Towarzystwa Przemysłu Metalowego Konstanty Rudzki i Spółka.

Siedziba główna zarejestrowanej w 1858 roku firmy mieściła się na warszawskim Solcu, pomiędzy ulicami Rozbrat i Czerniakowską. Na początku funkcjonowała przede wszystkim jako gisernia – zakład przemysłowy produkujący pełny asortyment wyrobów żeliwnych, mosiężnych i miedzianych. Konstanty Rudzki, założyciel firmy, główny udziałowiec, wieloletni Dyrektor i Prezes, studiował w paryskiej kuźni inżynierów - École des Arts et Manufactures – tej samej, której absolwentem był Gustaw Eiffel. Następnie w latach 40. i 50. XIX wieku zdobywał doświadczenie w różnych zakładach przemysłu metalowego Francji, Anglii i Niemiec, a także południowej Polski.

Stworzony i zarządzany przez Rudzkiego zakład przemysłowy rozwijał się dynamicznie i wkrótce zdobył silną pozycję na rynku warszawskim, polskim, a także światowym. Choć w spółce produkowano maszyny rolnicze, rury wodociągowe oraz inne wyroby metalowe, to motorem jej rozkwitu na przełomie wieków stało się wytwarzanie elementów mostów oraz ich montaż na placu budowy.

Pod koniec wieku zakład zatrudniał ponad tysiąc pracowników i był trzecim pod względem wielkości przedsiębiorstwem budowy maszyn w Królestwie Polskim. Warszawska wytwórnia konstrukcji stalowych stała się jednym z głównych beneficjentów programu intensywnego rozwoju kolejnictwa w carskiej Rosji.

W zdobywaniu zamówień mostowych pomagało Rudzkiemu kompleksowe wykonywanie zleceń - budowa mostów wraz z robotami kesonowymi i betonowymi. Pod tym względem polska firma była w zasadzie jedynym przedsiębiorstwem w cesarstwie rosyjskim potrafiącym zrealizować tego rodzaju zlecenia. Przed I wojną światową prawie jedna piąta zamówień na budowę mostów na terenie europejskiej i azjatyckiej części carskiego imperium była realizowana przez firmę Rudzkiego.

Firma budowała mosty na głównych rzekach cesarstwa: Wołdze, Amu-Darii, Ingadzie, Ussuri, Amurze, Newie oraz wielu innych. Warszawskie przedsiębiorstwo wykonało wiele przepraw w ramach budowy kolejowej magistrali transsyberyjskiej, w tym wszystkie mosty na odcinku biegnącym wzdłuż północnego brzegu rzeki Amur. Ogromny podziw dla ówczesnych polskich inżynierów budzi sposób w jaki organizowali roboty w rejonach tak odległych od macierzystego zakładu. Konstrukcje stalowe z polskiej fabryki transportowano koleją do portu w Odessie nad Morzem Czarnym. Następnie drogą morską przez Kanał Sueski na Daleki Wschód, do Mikołajewska, leżącego przy ujściu Amuru do Morza Ochockiego. Stamtąd zaś barkami na budowy oddalone niekiedy o 2500 km, gdzie montowano je własnymi siłami na zbudowanych, przez zatrudnionych w firmie fachowców podporach.

W kraju, inżynierowie od Rudzkiego, stawiali obiekty mostowe w Dęblinie, Modlinie, Puławach, Płocku, Włocławku, a także w Warszawie. Wybitnym osiągnięciem inżynierskim na skalę światową była budowa pierwszego w Europie mostu drogowego o konstrukcji spawanej na rzece Słudwi pod Łowiczem. Fabryka produkowała też turbiny wodne i stalowe wieże masztów telegraficznych. Łącznie, w ciągu swej wieloletniej działalności warszawska firma wykonała kilkaset obiektów mostowych (wiele z nich to konstrukcje o długości od 200 do 1000 metrów). Wśród najważniejszych projektów warto wspomnieć most przez rzekę Amur pod Chabarowskiem o długości 2,5 km, który był najdłuższym obiektem mostowym na starym kontynencie.

Lista dokonań warszawskiej firmy to jeden z najlepszych dowodów na śmiałość i najwyższą klasę polskiej myśli inżynierskiej, szczególnie w dziedzinie organizacji produkcji i mostownictwa. Choć po II wojnie światowej Towarzystwo Przemysłu Metalowego Konstanty Rudzki i Spółka zostało zlikwidowane, to jego etos, doświadczenie oraz innowacyjna myśl techniczna zostały przejęte przez powołaną w 1945 roku firmę Mostostal.

3

Wybrane Realizacje

Budowa bloków energetycznych w Brzeziu k/Opola
Most Rędziński we Wrocławiu
Biurowiec North Gate w Warszawie
Obwodnica Kielc w ciągu trasy E77
Zakład Wodociągu Centralnego w Warszawie
Hala widowiskowo – sportowa TAURON ARENA w Krakowie
Węzeł Konotopa w Warszawie
Kanał Elbląski w woj. warmińsko-mazurskim
Autostrada A2 odcinek Stryków-Konotopa
Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok

Budowa bloków energetycznych w Brzeziu k/Opola

Nowa część elektrowni Opole to największy projekt infrastrukturalny, jaki realizowany jest w Polsce od ćwierćwiecza, i największa obecnie inwestycja w Europie. To również kluczowa inwestycja realizowana obecnie przez Mostostal Warszawa.
Największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku, czyli budowa dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW za 11,6 mld zł w Brzeziach pod Opolem, to kolejna na przestrzeni 70-lat działalności Mostostal Warszawa przełomowa inwestycja w portfolio Spółki.

W 2019 roku elektrownia będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MW – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole w istotny sposób przyczynią się do realizacji najnowszych celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, ponieważ będą zastępować jednostki wycofywane w innych elektrowniach, wybudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.

Inwestycję o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mostostal Warszawa, Rafako, i Polimex-Mostostal przy współudziale Alstom Power. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Całość zakresu prac Mostostal Warszawa w ramach budowy Bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole wykonuje spółka zależna Mostostal Power Development. Zakres prac Spółki obejmuje wykonanie 21% wszystkich robót. Należą do nich między innymi prace budowlane kotłowni Bloku nr 5 i Bloku nr 6 wraz z montażem części ciśnieniowej kotłów, prace fundamentowe i konstrukcje żelbetowe instalacji odsiarczania spalin, instalacje oleju, budynek warsztatów i magazynów, w systemie „pod klucz” – pozablokowe instalacje odżużlania, odpopielania sprężonego powietrza, oleju oraz układ nawęglania. Wartość prac powierzonych firmie wyniesie 2.249 mln zł netto.

Most Rędziński we Wrocławiu

Most Rędziński we Wrocławiu zajmuje 19. miejsce na świecie w kategorii największych obiektów mostowych podwieszonych do jednego pylonu. Jest najwyższym i najdłuższym mostem w Polsce. Do jego budowy zużyto 180 000 ton stali oraz 110 000 m3 betonu. Spód konstrukcji wznosi się na wysokość ok.15 m nad poziom najwyższej wody żeglownej rzeki. Ustrój nośny mostu stanowią dwie oddzielne konstrukcje, każda pod jedną jezdnię autostrady, o szerokości 19,24 m dla poszczególnej nitki (po trzy pasy w każdą stronę + pas awaryjny).

Podstawowe dane: Wysokość pylonu: 122 m.
Długość mostu głównego: 612 m.
Długość przęseł mostu głównego: 50 m / 256 m / 256 m / 50 m.
Długość estakad dojazdowych: prawobrzeżna – 520 m, lewobrzeżna – 610 m.
Całkowita długość obiektu: 1 742 m.
Całkowita szerokość obiektu: 48,55 m.
Ilość want: 80 par.

 • Inwestor: GDDKiA we Wrocławiu.
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Acciona Infrastruktura S.A.
 • Wartość kontraktu: 576,0 mln zł.
 • Okres realizacji: 2008 r. - 2011 r.

Rekordy:
 • Najwyższy pylon w Polsce (122 m).
 • Najdłuższy żelbetowy most podwieszony w Polsce (część podwieszona
  2 × 256 m = 512 m).
 • Najdłuższy most podwieszony na jednym pylonie w Polsce.
 • Najdłuższe przęsło żelbetowe w Polsce – 256 m.
 • Największy powierzchniowo most żelbetowy na świecie (70 000 m2).

Biurowiec North Gate w Warszawie

Budynek ten jest jedynym nowo powstałym biurowcem w północnej części miasta, w śródmiejskiej lokalizacji. Ten 24 – piętrowy budynek klasy A o wysokości 87 m, oprócz podstawowej funkcji biurowej, oferującej powierzchnię najmu ok. 30 tys. m2, udostępnia na parterze powierzchnię usługowo-handlową oraz restaurację, które zajmują powierzchnię ok. 1 tys. m2. W ramach projektu powstał także trzypoziomowy parking podziemny na 310 miejsc. Koncepcja architektoniczna North Gate opiera się na połączeniu dwuczęściowej bryły, składającej się z wieży budynku oraz podium. Elewacja podium nawiązuje charakterem do fasady sąsiadującego budynku dzięki zastosowaniu okładziny kamiennej i ceramicznej. Do budynku prowadzą dwa wejścia - od ul. Bonifraterskiej oraz wejście główne od ul. Andersa, które podkreślone zostało poprzez zastosowanie przeszklenia biegnącego od parteru aż do szóstej kondygnacji. O klasie biurowca świadczy nie tylko projekt architektoniczny, ale również dbałość o detale i jakość materiałów wykończeniowych zastosowanych na terenie powierzchni wspólnych. Przestronny hol wykonany został z naturalnych materiałów–różnego koloru marmuru (od jasnego beżu po ciemny brąz) oraz naturalnego drewna. Dzięki zastosowaniu falistych linii w okładzinach ścian z drewna o różnym natężeniu koloru, uzyskany został efekt przełamania zewnętrznej surowości budynku. Kilkumetrowa recepcja wyróżnia się design’em o nowoczesnym, kolistym kształcie.

Biurowiec wyposażony został także w system inteligentnego zarządzania budynkiem BMS, system bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu, sygnalizacji włamania oraz kamer CCTV. W razie awarii budynek ma dodatkowy agregat prądotwórczy, obsługujący wszystkie systemy bezpieczeństwa wraz z systemem oświetlenia awaryjnego. Oprócz scentralizowanego węzła ogrzewania i klimatyzacji w każdym biurze istnieje możliwość ręcznego ustawienia temperatury.

Obwodnica Kielc w ciągu trasy E77

Kontrakt realizowany na zlecenie kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawarty został 1 września 2010 r. W ramach inwestycji konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Infrastruktury rozbudowało istniejącą drogę ekspresową S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku od węzła Wiśniówka do węzła Chęciny.

W zakresie prac znalazły się:
- rozbudowa istniejącej obwodnicy Kielc (od km 538+800 do km 561+661) do parametrów pełnego zakresu dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S 2/2 (docelowy przekrój drogi 2x3m – przewidziano rezerwę terenu pod trzeci pas ruchu),
- przebudowę trzech węzłów (Kielce Południe, Kielce Jaworznia i Kielce Zachód), wlotów dróg poprzecznych i dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg,
- przebudowa istniejących obiektów inżynierskich oraz budowę nowych (w tym przejść dla zwierząt),
- budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przebudowa systemu odwodnienia drogi, oświetlenia, infrastruktury technicznej,
- wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z zakresem inwestycji,
- budowa urządzeń ochrony środowiska.

Inwestycja obejmowała budowę 22,8 km dwupasmowej drogi ekspresowej, 3 węzłów drogowych, 86 obiektów inżynierskich - w tym mosty, wiadukty, przepusty, przejścia dla pieszych i zwierząt, oraz towarzyszącej infrastruktury sieciowej. Elementem realizowanej inwestycji był m.in. Węzeł Kostomłoty – największy w województwie świętokrzyskim i jeden z największych węzłów drogowych w Polsce, który łączy drogę ekspresową S-7 z drogą krajową nr 74. Na szczególną uwagę zasługuje także wykonanie największego przejście dla zwierząt w województwie świętokrzyskim – obiekt PZ-15. Rodzaj zastosowanej konstrukcji to dwukomorowy przepust łukowy gruntowo-powłokowy. Dzięki niemu przejście jest wygodne dla jego użytkowników i atrakcyjne pod względem estetycznym. Dzięki roślinności, którą została pokryta wpisuje się w przyległy teren.

Obwodnica Kielc to największy kontrakt drogowy regionu świętokrzyskiego. Jego wartość wyniosła około 647 mln zł brutto.

Zakład Wodociągu Centralnego w Warszawie

Zakład Wodociągu Centralnego jest najstarszym z trzech stołecznych zakładów uzdatniających wodę. W 1876 roku z inicjatywy prezydenta Warszawy - Sokratesa Starynkiewicza, została podpisana umowa z Williamem Lindleyem na wykonanie projektu wodociągów i kanalizacji dla Warszawy. Projekt zrealizowali jego synowie William Heerlein oraz Joseph Lindleyowie. Woda do mieszkań Warszawiaków po raz pierwszy popłynęła 3 lipca 1886 roku. Filtry warszawskie, bo tak nazywają je mieszkańcy stolicy, wzbogacały się przez dziesięciolecia o nowe technologie uzdatniania wody. Najnowszą – ozonowanie pośrednie i filtrację na węglu aktywnym – wprowadza obiekt zaprojektowany i zrealizowany przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA, Seen Technologie Sp. z o.o. oraz Energotechnika Sp. z o.o. Zakład Wodociągu Centralnego znajduje się pod opieką konserwatora zabytków i zgodnie z jego zaleceniami nowy budynek nawiązuje w formie i zastosowanych materiałach do całości terenu. Podstawowe materiały użyte do jego budowy to czerwona cegła klinkierowa, piaskowiec i wstępnie oksydowana blacha miedziana. Ta piękna fasada kryje w sobie obiekt bezobsługowy. Jego wnętrze na dwóch kondygnacjach podziemnych i czterech nadziemnych mieści instalacje i rurociągi oraz żelbetowe zbiorniki wypełnione wodą, które zajmują 52% jego powierzchni.


Budynek:
 • Ilość kondygnacji: 2 podziemne i 4 nadziemne.
 • Powierzchnia użytkowa: 21 100 m2.
 • Kubatura: 141 252 m3.

Wydajność:
 • - średnia 240 000 m3 / dobę,
 • - eksploatacyjna 300 000 m3 / dobę,
 • - hydrauliczna 350 000 m3 / dobę.

Zakres prac:
 • - zaprojektowanie nowych obiektów i instalacji,
 • - budowa przewodów doprowadzających wodę do nowych obiektów po procesach I i II ciągu technologicznego,
 • - budowa zespolonego budynku technologicznego zawierającego: komory ozonowania, filtry węglowe, komory natleniania,
 • - budowa przewodów doprowadzających wodę z nowych obiektów na istniejące filtry powolne z włączeniem w istniejący układ,
 • - wykonanie innych wymaganych prac budowlanych oraz rozruch instalacji.

Hala widowiskowo – sportowa TAURON ARENA w Krakowie

Hala, która powstała przy Al. Pokoju i ul. Stanisława Lema w Krakowie jest nowoczesnym kompleksem widowiskowo – sportowym, spełniającym wszelkie międzynarodowe standardy. Dodatkowo przyjęty program funkcjonalny zapewnia dużą elastyczność obiektu – m.in. istnieje możliwość utrzymywania lodowiska stałego przez 10 miesięcy w roku bez konieczności rezygnacji z innych imprez bądź wydarzeń sportowych. Projekt kompleksu otrzymał ponad 14 pozytywnych opinii związków sportowych, które potwierdzają możliwość rozgrywania w hali zawodów co najmniej 18 dyscyplin sportowych, m.in. w: lekkoatletyce, hokeju, tenisie, łyżwiarstwie figurowym czy sportach walki. Oprócz zastosowania stricte sportowego obiekt jest w pełni przystosowany do organizacji imprez masowych: koncertów, konwencji i kongresów oraz innych wydarzeń o charakterze wystawienniczo-targowym. Trybuny – stałe i ruchome – posiadają ponad 15 tys. miejsc siedzących, a podczas koncertów, gdy scena ustawiona będzie na dolnej arenie, hala maksymalnie mieści 18 tysięcy osób. We wnętrzu znajduje się również 27 skyboxów – czyli miejsc wynajmowanych przez firmy na organizację różnych przedsięwzięć biznesowych oraz restauracje i gabinety odnowy biologicznej.


Tauron Arena Kraków zdobyła I miejsce w prestiżowym konkursie „Budowa roku 2014” w kategorii obiekty sportowe.


Parametry:
 • Liczba miejsc siedzących: 15 328.
 • Powierzchnia zabudowy: 19 559 m2.
 • Powierzchnia całości (Arena+ garaż publiczny): 79 496 m2.
 • Wysokość: 26,99 m.
 • Kubatura: 614 510 m3.

Węzeł Konotopa w Warszawie

To pierwszy element obwodnicy ekspresowej Warszawy, której celem jest rozprowadzenie ruchu z autostrady A2. Całą trasę liczącą 10,3 km Mostostal Warszawa zrealizował wspólnie z konsorcjum firm: Budimex S.A., Strabag Sp. z o.o., Warbud S.A., z czego odcinek Mostostalu Warszawa liczący 1,1 km był najbardziej skomplikowanym pod względem inżynierskim. Roboty realizowane przez firmę objęły wykonanie odcinka drogi ekspresowej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne postoju) o długości 1,1 km, przebiegającego na głębokości od 2 do 6 m poniżej terenu w wykopie otwartym ograniczonym obustronnie ścianami szczelinowymi. W zakres pras weszła również budowa bezkolizyjnych węzłów typu „karo” oraz adaptacja istniejących ulic do nowego układu komunikacyjnego. Mostostal Warszawa zrealizował również przebudowę bocznicy kolejowej wraz z budową wiaduktu.

Wartość prac Mostostalu Warszawa wyniosła ponad 624 mln zł. Cały kontrakt opiewał na kwotę 2,2 mld złotych i był on finansowany z Funduszu Spójności.

Kanał Elbląski w woj. warmińsko-mazurskim

Inwestycja zlokalizowana jest na północy Polski w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, na terenie gmin: Rychliki, Pasłęk i Elbląg. Rewitalizowane odcinki pochylniowe Kanału Elbląskiego znajdujące się pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny położone są na szlaku żeglownym Miłomłyn – jezioro Drużno. Obszar inwestycji stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego i znajduje się w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 Jezioro Drużno i rezerwatu przyrody Jezioro Drużno. Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 2011 r., Kanał Elbląski został uznany Pomnikiem Historii. Jest to zabytek hydrotechniki o randze międzynarodowej. To jedyna taka budowla w Polsce i najprawdopodobniej w Europie.

Oddalone od siebie pochylnie (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny) to pięć podobnych do siebie charakterem budów i kilka pozwoleń na budowę objętych jednym przedsięwzięciem. Budowa obejmowała wszystkie branże począwszy od robót ziemnych, żelbetowych, torowych, hydrotechnicznych, umocnieniowych, inżynieryjnych, robót elektrycznych, Sanitarnych drogowych, branży mechanicznej, czy konserwatorskiej. W zakresie prac wykonano również remont budynku Nadzoru Wodnego, maszynowni i budynków socjalnych oraz budowę nowego budynku Izby Historii Kanału Elbląskiego.

Autostrada A2 odcinek Stryków-Konotopa

Mostostal Warszawa odpowiadał za budowę odcinka „B” Autostrady A2 Stryków – Konotopa. Na tym odcinku zrealizowaliśmy:


 • - Odcinek Autostrady długości 16.9 km (2 jezdnie po 2 x 3.75 m pasy ruchu + 1x 2.5 m pasa awaryjnego).
 • - Droga krajowa nr 70 (odcinek Łowicz – Skierniewice), przebudowa na długości 4.4 km.
 • - Węzeł drogowy Nieborów.
 • - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705: na odcinku długości 880 m.
 • - Przebudowa dróg powiatowych: na łączną długość 1120 m.
 • - Przebudowa dróg gminnych: na łączną długość około 4100 m.
 • - Budowa dróg dojazdowych (obsługujących tereny przy autostradzie): łączna długość 23 700 m.
 • - Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Bolimów i MOP Mogiły).
 • - Budowa obiektów mostowych: 9 wiaduktów w ciągu autostrady, 7 wiaduktów nad autostradą, 2 mosty (nad rzeką Skierniewką i rzeką Rawka), 3 przejścia dla dużych zwierząt nad autostradą, 28 przejść dla średnich i małych zwierząt pod autostradą.

Łączna ilość betonu na wszystkie obiekty inżynierskie: 92 200 m3.
Łączna ilość stali zbrojeniowej na obiekty inżynierskie: 12 300 ton.

Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok

Inwestycja została zrealizowana w Konsorcjum ze spółką Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. Zainstalowany w Elektrociepłowni Układ Odzysku Ciepła jest pierwszą w Polsce instalacją odzysku ciepła ze spalin mokrych. Instalacja pozwala zaoszczędzić traconą dotychczas do atmosfery energię, w postaci gazów spalinowych wyrzucanych przez komin i zwiększy produkcję ciepła w kogeneracji poprzez zmniejszenie tzw. „straty wylotowej". Odzysk energii polega na odebraniu ciepła skraplania wilgoci zawartej w spalinach i przekazaniu do sieci ciepłowniczej. Moc nominalna instalacji to 18,4 MW. Przewidywana roczna produkcja ciepła to 385.697 GJ.

Nowatorska w Polsce technologia jest stosowana z powodzeniem w Skandynawii w spalarniach śmieci i kotłach opalanych biomasą. W okresie zimowym ciepło z UOC pozwoli zmniejszyć zużycie węgla w istniejących kotłach, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Szacowane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynosi ok. 20 000 ton/r.

4

Pracownicy

Tworzą nas ludzie

Najciekawszy i przynoszący

największą satysfakcję w zawodzie
„budowlańca” jest proces tworzenia

- od pustego pola, na które wchodzimy, do w pełni
funkcjonalnego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu!

Marek Ziach Dyrektor Departamentu Przemysłu

Do współpracy z Mostostalem Warszawa, w 2003 roku, zaprosił mnie ówczesny Dyrektor Departamentu Budownictwa Ogólnego, który zaproponował mi przejście z jednej ze spółek zależnych. Podczas niemal dwunastoletniej pracy w Mostostalu Warszawa przeżyłem dobre, ale i trudne chwile związane z koniunkturą na rynku budowlanym. Spotkałem i miałem przyjemność współpracować z wieloma wspaniałymi ludźmi, dzięki którym mogłem doskonalić swoje rzemiosło i umiejętności, wzbogacać wiedzę praktyczną i teoretyczną, a także podnosić kompetencje i kwalifikacje.

Praca w Mostostalu Warszawa utrwaliła we mnie przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych – to tylko kwestia wiary w sukces poparta wiedzą, ciężką pracą, sumiennością i zaangażowaniem.

Najciekawszy i przynoszący największą satysfakcję w zawodzie „budowlańca” jest proces tworzenia – od pustego pola, na które wchodzimy, do w pełni funkcjonalnego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu!

W Mostostalu pracuję już 4 lata i każdy dzień

przynosi sytuacje, które rozwijają

moją kreatywność i nakręcają mnie do działania.

Agnieszka Zielińska Inżynier budowy/Koordynator BHP

Pracę w Mostostalu rozpoczęłam od inwestycji, która dla mnie jako mostowca była marzeniem – budowa Mostu Rędzińskiego. Byłam jednym z trybików w wielkiej machinie, która miała wkład w jego realizację. Do tej pory z wielkim sentymentem przejeżdżam przez ten obiekt, który jest jedną z wizytówek Wrocławia.

Najlepiej wspominam budowę galerii handlowej „Brama Mazur” w Ełku, na której po raz pierwszy miałam możliwość pełnego rozwinięcia skrzydeł. Nadzorowałam wykonywanie prac, a także brałam udział w odbiorach częściowych i końcowych inwestycji.

Codzienny pęd i gonitwa z czasem, aby zdążyć na otwarcie galerii, stał się dla mnie normą. Tu zrozumiałam, że zawsze da się radę!

W Mostostalu pracuję już 4 lata i każdy dzień przynosi sytuacje, które rozwijają moją kreatywność i nakręcają do działania. Wiem, że dam radę – mam wokół siebie wspierających ludzi!

W tej firmie mam przestrzeń

do własnej ekspresji i twórczości,

a to wyzwala nową energię!

Sylwia Zielezińska Kierownik Działu Prawnego

W Mostostalu pracuję już 8 lat. Zaczynałam od pracy na Kontrakcie, a teraz zarządzam kadrą prawników oraz nadzoruję kancelarie zewnętrzne w kompleksowo pojętej obsłudze prawnej. Praca tutaj daje mi możliwość rozwoju, co jest moim życiowym celem. Energia i kreatywność motywuje mnie do przekraczania własnych ograniczeń i koncentracji na rozwiązaniach, a nie na problemach. W tej firmie mam przestrzeń do własnej ekspresji i twórczości, a to wyzwala nową energię! Dla prawnika to świetne warunki pracy – różnorodność tematów, jakie poruszam pozwala na zdobywanie nowej wiedzy. Tu się rozwijam, sprawdzam swoje możliwości. Odwdzięczam się niezwykle silnym zaangażowaniem we wszystko, co robię i przede wszystkim mocno wierzę w sukces firmy.

Najpiękniejsze momenty w mojej dotychczasowej pracy to świadomość zrealizowania każdego z obiektów, które później mijamy - ja jestem z tego dumna.

Z dumą patrzę

jak zmienia się krajobraz miasta,

i cieszy mnie fakt, że miałam realny wpływ na te zmiany.

Aleksandra Chmiel Inżynier Budowy

Studia na kierunku Budownictwo sprawiały mi dużo przyjemności i wiązały się bezpośrednio z moimi zainteresowaniami. Zaczęłam więc szukać firmy, w której mogłabym odbyć praktyki studenckie. Wybrałam Mostostal Warszawa, który pozytywnie rozpatrzył moje zgłoszenie. i tak zaczęła się moja przygoda z firmą.

Dopiero podczas pracy w Mostostalu stanęłam przed prawdziwymi wyzwaniami, które wpłynęły na rozwój moich umiejętności i kompetencji. Obecnie jestem zaangażowana w realizację projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa.

To kolejna z ciekawych inwestycji, które powstają na warszawskiej Pradze. Z dumą patrzę jak zmienia się krajobraz miasta i cieszy mnie fakt, że miałam realny wpływ na te zmiany. Jak widać na moim przykładzie, praktyki to nie tylko możliwość zdobycia cennych doświadczeń, ale także szansa na dobrą i pełną nowych wyzwań pracę!

W mojej pracy najbardziej lubię

różnorodność i niepowtarzalność
projektów badawczych, którymi się zajmuję

– mimo długiego stażu nadal widzę duże
możliwości dalszego rozwoju.

Juliusz Żach Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Kiedy w roku 2006 rozpocząłem pracę w świeżo utworzonym dziale badawczo-rozwojowym Mostostalu składał się on z 3 osób, a ja zajmowałem jedno z szeregowych stanowisk. W miarę upływu czasu i zdobywania doświadczenia objąłem funkcję Głównego Specjalisty ds. Badań i Rozwoju. Dziś, w 9 roku pracy dla Mostostalu, jako Kierownik Działu Badań i Rozwoju odpowiadam za pracę 18-osobowego multidyscyplinarnego zespołu. Wymaga to ciągłego poszerzania wiedzy technicznej obejmującej wszystkie dziedziny budownictwa. Wiąże się również z poznawaniem wielu ciekawych osób świata nauki oraz innowatorów z przedsiębiorstw pochodzących z krajów UE.

W mojej pracy najbardziej lubię różnorodność i niepowtarzalność projektów badawczych, którymi się zajmuję – mimo długiego stażu nadal widzę duże możliwości dalszego rozwoju. Mostostal to także pozytywna atmosfera pracy, w której można liczyć na wsparcie kolegów – a to rzadko spotykana cecha w dużych firmach.

Brałem udział w wielu projektach,

ale najwięcej nauczyłem się od ludzi

tutaj pracujących.

Robert Nowak Kierownik Kontraktu

W Mostostalu najbardziej cenię sobie współpracę z profesjonalistami. Realizowałem inwestycje o szerokim wachlarzu zarówno co do wielkości, stopnia skomplikowania, jak i różnorodności. Na przykład centrum handlowo-rozrywkowe Focus Park w Piotrkowie Trybunalskim, budowa Terminala Lotniczego Warszawa Modlin i ostatnio zakończona dobudowa skrzydła dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych dla Politechniki Warszawskiej. Razem z moim zespołem zakończyliśmy wszystkie projekty przed czasem – to dla nas duży sukces i powód do dumy.

Brałem udział w wielu projektach, ale najwięcej nauczyłem się od ludzi tutaj pracujących. Byłem świadkiem zmiany mentalności pracowników, podejścia do bezpieczeństwa i zaangażowania w pracę. Widziałem dumę zespołu po zakończonym przed czasem projekcie i cieszyłem się, że do takiego zespołu należę. Mostostal przyciąga ludzi z pasją, którym praca sprawia wiele satysfakcji, a ja jestem jednym z nich!

Mam przyjemność pracować

z bardzo kreatywnymi osobami,

które motywują mnie do szukania nowych rozwiązań.

Anna Szolce Kierownik Działu Finansowego

W firmie odpowiadam za cyferki – jestem Kierownikiem Działu Finansowego. To ścieżka kariery wymagająca dużej wiedzy i radzenia sobie ze stresem. Sześć lat w Mostostalu pokazało mi i wciąż pokazuje, czym jest satysfakcja i zaangażowanie, a dynamika rozwoju firmy sprawia, że chcę być jeszcze lepsza w tym, co robię. Mam przyjemność pracować z bardzo kreatywnymi osobami, które motywują mnie do szukania nowych rozwiązań. Dzięki nim praca w finansach nigdy nie staje się nudna.

Codziennie

staję w obliczu nowych wyzwań
z tym samym zaangażowaniem

i entuzjazmem jak pierwszego dnia
pracy w Mostostalu.

Jorge Calabuig Ferre Dyrektor Departamentu
Kontrolingu i Zakupów

Pochodzę z Hiszpanii i 8 lat temu dostałem propozycję pracy w Polsce – tak zaczęła się moja kariera w Mostostalu. Początkowe trudności, z którymi musiałem się zmierzyć jako obcokrajowiec, z upływem czasu i nabieranym doświadczeniem stały się elementem wzbogacającym wizję sposobu rozwiązywania problemów.

Jeśli miałbym jednym słowem określić moją karierę w Mostostalu to byłaby to różnorodność. Zacząłem od pracy w północnej Polsce przy modernizacji drogi z Kiezmarku do Jazowej by potem przenieść się do Warszawy, gdzie byłem zaangażowany w przygotowanie oferty budowy II linii metra. Zajmowałem się również przygotowaniem roszczeń związanych z budową dróg. Obecnie pracuję jako Dyrektor w Departamencie Kontroli Kosztów i Zakupów i zarządzam świetnym zespołem ludzi, a praca z nimi daje mi dużo satysfakcji.

Praca w Mostostalu daje mi możliwość obcowania z profesjonalistami w wielu różnych dziedzinach budownictwa. Poszerza to moją wiedzę na temat funkcjonowania dużej firmy i jej departamentów podczas realizacji nierzadko trudnych przedsięwzięć. To wszystko sprawia, że codziennie staję w obliczu nowych wyzwań z tym samym zaangażowaniem i entuzjazmem jak pierwszego dnia pracy w Mostostalu.

Dzięki wsparciu i pomocy

bardziej doświadczonych kolegów,
zdobyłam szereg cennych doświadczeń

i zaledwie po kilku miesiącach awansowałam.

Agata Przybyszewska Inżynier Budowy
Specjalista ds. dokumentacji Budowy

W trakcie ostatniego roku moich studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej starałam się o stanowisko Specjalisty ds. Dokumentacji Budowy Galerii Handlowej „Brama Mazur" w Ełku. Wysłałam swoje CV i podczas procesu rekrutacji miałam możliwość spotkać się z Kierownikiem Kontraktu. Zostałam zatrudniona w Mostostalu, ponieważ zauważono moje zaangażowanie oraz chęć do działania.

Podczas realizacji kontraktu w Ełku, dzięki wsparciu i pomocy bardziej doświadczonych kolegów, zdobyłam szereg cennych doświadczeń i zaledwie po kilku miesiącach awansowałam na stanowisko Inżyniera Budowy. Od marca 2015 roku rozpoczęłam pracę przy realizacji „Osiedla Espresso” w Warszawie, a w listopadzie planuję zdobyć uprawnienia budowlane – mam ambitne plany i chcę je realizować w Mostostalu!

W Mostostalu nauczyłem się,

jak ważna jest praca zespołowa
i nastawienie na wspólny cel.

Szczególnie cenny jest fakt, że moja praca
realnie wpływa na sukcesy innych osób.

Bartosz Sobol Specjalista ds. Informatyki

Z Mostostalem jestem związany od 2007 roku. Początkowo jako Inspektor ds. informatyki, następnie jako specjalista.

Moje stanowisko wymaga ode mnie umiejętności ustalania priorytetów i podejmowania decyzji pod presją czasu. W Mostostalu nauczyłem się, jak ważna jest praca zespołowa i nastawienie na wspólny cel. Dział w którym pracuje, to zgrany i zaangażowany zespół, który mocno wspiera Spółkę w szybkim i bezproblemowym dostępie do informacji. Staramy się pracować w grupie i jesteśmy nastawieni na cel. Mówimy głośno i otwarcie, dzięki temu łatwiej nam znaleźć rozwiązanie i sprostać zadaniom. a żeby się zintegrować spotykamy się po pracy w pubie.

Po 8 latach pracy nie odczuwam monotonii. Szczególnie cenny jest fakt, że moja praca realnie wpływa na sukcesy innych osób. Pracując w biurze i w terenie, mam okazję poznać wiele ciekawych osób oraz zobaczyć z bliska realizowane inwestycje. Naprawdę lubię to co robię!

Praca w firmie

daje mi poczucie ogromnej satysfakcji,
umożliwiając nieustanny rozwój.

Zaangażowanie całego zespołu w osiągnięcie
wspólnego celu motywuje do działania.

Jacek Wojtyła Kierownik Robót

Karierę w Mostostal Warszawa zaczynałem jako praktykant, a dzisiaj, po ponad 4 latach pracy, zajmuję stanowisko Kierownika Robót. To co mnie kręci w pracy to czynny udział w projektach dużego kalibru. Jeden z nich, Centrum Informatyki AGH w Krakowie, otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2011" w kategorii Budynki Nauki i Kultury.

Praca w firmie daje mi poczucie ogromnej satysfakcji, umożliwiając nieustanny rozwój. Zaangażowanie całego zespołu w osiągnięcie wspólnego celu motywuje do działania i gwarantuje sukces. Jesteśmy dumni z każdego ukończonego projektu.

Ambitne zadania, wartościowi ludzie, przyjemna atmosfera w pracy to jest to, co cenię najbardziej w Mostostalu Warszawa.

Te wszystkie niesamowite rzeczy,

które powstają dzięki pracy moich kolegów,
zmieniając naszą rzeczywistość i jestem bardzo dumna,

że pracuję w takiej firmie.

Aleksandra Król Kierownik Działu
Administracji

Pamiętam jak 10 lat temu przyszłam do pracy w Mostostalu, rozpoczynając swoją zawodową przygodę z firmą od stanowiska Starszy Inspektor – Tłumacz. W Sekretariacie Zarządu przepracowałam trzy lata w charakterze tłumacza i asystentki. Chcąc wykorzystać szerzej moje wykształcenie ukończyłam Studium Podyplomowe PR i zmieniłam jednostkę na Dział Public Relations. To były lata niezwykle ciekawej pracy!

W 2011 roku otrzymałam od Zarządu propozycję kolejnej zmiany. Zwalniało się stanowisko Kierownika Działu Administracji i zaproponowano mi objęcie tej działki. Firma stawia na rekrutację wewnętrzną – uznano, iż posiadam predyspozycje do objęcia tego stanowiska. Dla mnie to był strzał w dziesiątkę! Dostałam wspaniały, zgrany zespół pracowników, a kontakt z ludźmi, ogromny wachlarz tematów i codzienna dawka problemów do rozwiązania – to jest to w czym czuję się najlepiej.

„Ola zobacz!” – mówią koledzy inżynierowie – jeżdżę i patrzę na te wszystkie niesamowite rzeczy, które powstają dzięki ich pracy zmieniając naszą rzeczywistość i jestem bardzo dumna, że pracuję w takiej firmie. Minęło tyle lat, a ja jestem wciąż głęboko związana z Mostostalem.

Biorę udział w tworzeniu projektów

zmieniających krajobraz Warszawy,

co daje mi ogromną satysfakcję i energię
do dalszego działania i rozwoju.

Karol Krzciuk Główny Specjalista
ds. Przygotowania Produkcji

Podczas mojej 9-letniej pracy w Mostostalu zrealizowałem wiele ciekawych projektów, wiele z nich w kluczowych dla Warszawy miejscach jak np. przebudowa Placu Grzybowskiego, czy „Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych” Politechniki Warszawskiej. Obecnie rozpocząłem pracę przy realizacji budowy Budynku dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie.

W Mostostalu jestem Głównym Specjalistą ds. Przygotowania Produkcji – moja praca realnie przekłada się na sukcesy innych. To duża odpowiedzialność, ale również wielka satysfakcja. W sumie zrealizowałem i uczestniczyłem w około 10 projektach, z których jestem bardzo dumny. Dodatkową zaletą jest fakt, iż biorę udział w tworzeniu projektów zmieniających krajobraz Warszawy, co daje mi ogromną satysfakcję i energię do dalszego działania i rozwoju.

Realizacja budowy

to nie tylko wiedza i obowiązki.

To też świetny, wspierający się zespół Mostostal Warszawa.

Karolina Dąbrowska Kierownik Robót Sanitarnych

Z Mostostalem zaczęłam swoją współpracę w 2010 roku od stanowiska kosztorysanta w dziale ofertowania. Firma, dostrzegając mój potencjał, dała mi szansę rozpoczęcia pracy na stanowisku Inżyniera Budowy przy realizacji Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, a potem Kierownika Robót na budowie GH „Brama Mazur” w Ełku. Było to przejście od teorii do praktyki. Kolejne kontrakty i budowy pozwoliły mi zdobyć praktyczną wiedzę, nabrać pewności siebie i nauczyć się jak kierować ludźmi. Mimo, że w rzeczywistości nie było łatwo i prosto, szybko okazało się, że na budowie czuję się jak ryba w wodzie.

Praca podczas złożonych projektów, w krótkim czasie dała mi możliwość zdobycia całkowicie nowych umiejętności oraz pozyskania wiedzy z zakresu technicznego. Realizacja budowy to nie tylko wiedza i obowiązki. To też świetny, wspierający się zespół Mostostal Warszawa – koleżanki i koledzy, na których można liczyć w ciężkich momentach.

2

Mostostal współcześnie

Budujemy przyszłość

2

Mostostal współcześnie

Obszary działalności

Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo infrastrukturowe i drogowe

Budownictwo infrastrukturalne
i drogowe

Budownictwo energetyczne

Budownictwo energetyczne

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ogólne

Obejmuje wszelkiego rodzaju zadania z zakresu budownictwa kubaturowego – budynki i osiedla mieszkaniowe, obiekty biurowe oraz użyteczności publicznej, a także hale produkcyjne i obiekty magazynowe. W zakres usług wchodzą: generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizacja projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółki zależne oraz oddziały regionalne umożliwiają firmie realizację inwestycji budowlanych na terenie całej Polski.

Sprzedaż na największym kontrakcie z branży budownictwa ogólnego w 2014 roku dotyczyła budowy Hali sportowo-widowiskowej Tauron Arena – 68.343 tys. zł.

Budownictwo przemysłowe

Obejmuje realizację wielkokubaturowych obiektów przemysłowych – hal produkcyjnych i magazynowych oraz instalacji technologicznych i konstrukcji stalowych dla przemysłu ciężkiego. W zakres usług wchodzi: projektowanie, prefabrykacja i montaż rurociągów technologicznych, montaże, remonty i modernizacje pieców na potrzeby energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej oraz kompleksowe wykonanie i renowacja różnorodnych instalacji przemysłowych.

Największym realizowanym w 2014 roku kontraktem z tej branży były prace na rzecz LW Bogdanka S.A. – 54.396 tys. zł.

Budownictwo infrastrukturalne i drogowe

Obejmuje budowę mostów, wiaduktów, estakad, skrzyżowań wielopoziomowych, budowli podziemnych – tuneli oraz obiektów dla metra; modernizację i budowę dróg krajowych, wojewódzkich, ekspresowych, autostrad, budowę elementów miejskiej infrastruktury komunikacyjnej oraz realizacji dla kolejnictwa.

Największym realizowanym w 2014 roku kontraktem z branży budownictwa infrastrukturalnego i drogowego była budowa obwodnicy Opalenicy – 14.780 tys. zł.

Budownictwo energetyczne

Obejmuje usługi w zakresie: budowy obiektów energetycznych „pod klucz” w oparciu o paliwa kopalne, usług projektowych, remontów i modernizacji, montażu kotłów energetycznych, montażu turbozespołów, projektów budowy nowych mocy wytwórczych. Obecnie spółka realizuje jedną z największych inwestycji energetycznych w Europie – budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Sprzedaż na tym kontrakcie wyniosła 131.248 tys. zł.

W 2014 roku największymi odbiorcami usług Mostostalu Warszawa było: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (budowa elektrowni w Opolu) z udziałem w sprzedaży 13%.

Budownictwo ekologiczne

Obejmuje swoim działaniem wykonawstwo oraz dostawę urządzeń dla obiektów związanych z ochroną środowiska: obiektów energetycznych „pod klucz” w oparciu o paliwa odnawialne, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodnych i kanalizacyjnych, instalacji odpylających dla przemysłu ciężkiego oraz obiektów hydrotechnicznych.

Sprzedaż na największym kontrakcie z branży budownictwa ekologicznego w 2014 roku dotyczyła budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie – 205.545 tys. zł.

2

Mostostal współcześnie

Władze spółki - Mostostal Warszawa

Zarząd spółki

Rada nadzorcza

Francisco Adalberto Claudio Vazquez Przewodniczący
Jose Manuel Terceiro Mateos Członek Rady Nadzorczej
Raimundo Fernández-Cuesta Laborde Członek Rady Nadzorczej
Neil Roxburgh Balfour Członek Rady Nadzorczej
Piotr Gawryś Członek Rady Nadzorczej

Miguel Angel Heras Llorente Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Miguel Angel Heras Llorente Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

ur. 1959, w 1985 roku zdobył tytuł Inżyniera Dróg, Kanałów i Portów, a także ukończył specjalistyczny kurs projektowania, obliczeń i szczegółów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych w budownictwie. W 2010 roku brał udział w Programie Szkolenia dla Kadry Zarządzającej w IE Business School. Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczął w 1987 roku w IBERINSA na stanowisku Inżyniera Projektanta, gdzie m.in. projektował odwodnienia dla Projektu Metra w Kolumbii.
W latach 1988-1992 był kierownikiem szeregu robót budowlanych w ENTRECANALES Y TAVORA, głównie z zakresu infrastruktury oraz kolejnictwa. W czasie kolejnych pięciu lat kierował licznymi kontraktami w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Projektami tymi zarządzał w ramach różnych konsorcjów, z których na szczególne podkreślenie zasługuje konsorcjum firm ENTRECANALES y TAVORA i DYWIDAG y FCC związane z budową Metra w Medellin (Kolumbia). W roku 1997 doszło do fuzji firm ENTRECANALES Y TÁVORA z CUBIERTAS, w następstwie której w latach 1998-2003 kontynuował swoją karierę zawodową w firmie, która odtąd otrzymała nową nazwę NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS. Pełnił w tym czasie funkcję Dyrektora Krajowego w Kolumbii, później w Kolumbii i Wenezueli, a od 2001 roku również w Portoryko. Spektrum zarządzanych przez niego projektów było szerokie, począwszy od budowy dróg, autostrad, linii kolejowych, tuneli i akweduktów, po budowę oczyszczalni i renowację portów. Wśród najistotniejszych znalazły się m.in.: rozbudowa kolejowego systemu transportu publicznego oraz budowa oczyszczalni ścieków w Portoryko, prowadzone w latach 2001–2003. W latach 2004-2006 Miguel Ángel pełnił funkcję Dyrektora Generalnego ds. Koncesji w Chile w firmie ACCIONA.
W latach 2006 – 2009, po powrocie do Hiszpanii, objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Koncesji, a w latach 2010 – 2012, Dyrektora Generalnego Obszaru Azja-Australia-Afryka. W dniu 5 grudnia 2012 roku decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radzie Nadzorczej Spółki zależnej Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Płock SA.

Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Jose Angel Andres Lopez Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

ur. 1974, ukończył Politechnikę w Madrycie uzyskując tytuł inżyniera w specjalności – budowa mostów. Pomiędzy wrześniem 1999 i lutym 2001 roku zajmował stanowisko Kierownika Produkcji przy budowie południowego odcinka metra w Madrycie. Od lutego do grudnia 2001 roku był Kierownikiem Produkcji robót mostowych na budowie metra w San Juan (Puerto Rico). W okresie od grudnia 2001 do marca 2002 roku sprawował funkcję Koordynatora Ofertowania przy budowie sekcji VII i XI szybkiej kolei na trasie Madryt – Barcelona – granica francuska.
Od marca 2002 do kwietnia 2003 roku był Kierownikiem Biura Technicznego przy budowie dwóch etapów tej inwestycji w ramach realizacji sekcji Lleida – Martorell. W okresie od kwietnia do listopada 2003 roku pełnił funkcję Kontrolera, z ramienia NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS Oddział w Polsce, przy budowie mostu przez rzekę Dziwnę w Wolinie. W latach 2003 – 2005 był pełnomocnikiem hiszpańskiej Spółki przy modernizacji drogi krajowej nr 7 na odcinkach Gdańsk – Kiezmark oraz Kiezmark – Jazowa.
Od lutego 2005 roku pełni funkcję Dyrektora Technicznego Acciona Infraestructuras SA Oddział w Polsce. W dniu 25 czerwca 2007 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, a od dnia 28 listopada 2011 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Pełni również funkcje Prezesa Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radach Nadzorczych spółek zależnych Mostostalu Warszawa SA: Mostostal Płock SA, Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane SA.

Jacek Szymanek Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji

Jacek Szymanek Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji

ur. 1971, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany jest z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995 – 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji.
W latach 1999 – 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004 – 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Personalnego.
Od lutego 2012 roku odpowiada za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji, IT, BHP, R&D i Systemów Zarządzania. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Pełni również funkcje Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. zasiada również w Radzie Nadzorczej Mostostal Kielce SA i Mostostal Płock SA.

Carlos Resino Ruiz Członek Zarządu ds. Finansów

Carlos Resino Ruiz Członek Zarządu ds. Finansów

ur. 1963, w 1985 ukończył Uniwersytet Complutense w Madrycie uzyskując tytuł magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2000 ukończył IESE Business School Universytetu Navarra, zaś w roku 2009 Escuela de Organización Industrial (Podyplomowa Szkoła Przygotowania Inżynierskiego). W latach 1993 – 1995 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Acciona na projekcie Impregilo – Torno – Al. Wahda Power w Maroku.
W latach 1995 – 1997 był Regionalnym Dyrektorem Finansowym Acciona w Maroku. W latach 2000 – 2010 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Obszarze Centrum i Obszarze Budownictwa Inżynierskiego w Acciona Infraestructuras. Od maja 2010 do lutego 2013 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Acciona Ingeniería SA. Od marca 2013 r. jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Kontrolingu.
W dniu 26 czerwca 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych. Pełni również funkcję Członka Zarządu Mostostal Power Development Sp. z o.o. Zasiada też w Radzie Nadzorczej spółki zależnej Mostostalu Warszawa SA: AMK Kraków SA, Mostostal Płock SA, Mostostal Kielce SA i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowalne SA.

2

Mostostal współcześnie

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Innowacje Własny Dział
Badań i Rozwoju

Innowacyjność w biznesie, to jedna z kluczowych wartości Mostostalu Warszawa, która jako jedyna firma w całej branży budowlanej w Polsce, prawie dziesięć lat temu powołała własny Dział Badań i Rozwoju, który opracowuje innowacyjne technologie służące wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej Spółki. Obecnie dział dysponuje 13-osobową doświadczoną kadrą inżynierską, warsztatem produkcyjnym materiałów kompozytowych oraz laboratorium asfaltów i kruszyw. Mostostal Warszawa wspierając nowe technologie inwestuje nie tylko w rozwój firmy, ale co ważniejsze w rozwój polskiej myśli inżynierskiej. Dział Badań i Rozwoju współpracuje niemal ze wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w Polsce i wieloma za granicą. Przedmiotem zainteresowania firmy są przede wszystkim: zastosowanie nowych materiałów budowlanych, efektywność energetyczna i zrównoważone budownictwo, jak również technologie komunikacyjno-informacyjne wspomagające prowadzenie procesów produkcyjnych.
W swojej historii Dział Badań i Rozwoju zrealizował ponad 30 projektów badawczo – rozwojowych współfinansowanych z programów ramowych Komisji Europejskiej oraz funduszy strukturalnych zarządzanych przez agencje krajowe. Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu grantów została potwierdzona przyznaną Mostostalowi Warszawa nagrodą Kryształowej Brukselki.

Razem dla natury Troska o środowisko

Mostostal Warszawa jest firmą odpowiedzialną społecznie, w której świadomość ekologiczna pracowników i firm współpracujących odgrywa dużą rolę. Strategia Spółki zakłada ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednym z takich działań było wdrożenie i certyfikowanie, jako jednej z pierwszych firm budowlanych w Polsce, już w roku 1999 - Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Aktualny, potwierdzony Audytem zewnętrznym w 2014 roku certyfikat został przedłużony do roku 2018. Jednolite wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego i zintegrowanego z nim Systemu Zarządzania BHP i OHSAS, a także wypracowane przez lata dobre praktyki zarówno proekologiczne jak i w obszarze bezpieczeństwa obowiązują w całej Grupie Kapitałowej. Spółka stale monitoruje i prowadzi świadomą gospodarkę na budowach: wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne; zużycie energii elektrycznej i wody; zużycie surowców i materiałów; ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych. W skali makro – dane te przekazywane są w ujęciu półrocznym do partnera strategicznego Spółki – hiszpańskiej firmy Acciona, która uwzględnia je w rocznym raporcie o zrównoważonym rozwoju – Dow Jones Sustainability Index, który publikowany jest na światowych rynkach giełdowych.

Wysokie Standardy BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Priorytetem Mostostalu Warszawa jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, edukacja i szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszukiwanie innowacji służących podnoszeniu jakości systemów zabezpieczeń. Wszystkie działania mają służyć osiągnięciu głównego celu Spółki – eliminacji wypadków śmiertelnych na budowach w Polsce. Mostostal Warszawa sukcesywnie zbliża się do realizacji tego celu przez stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa na realizowanych budowach, dążenie do wprowadzania nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych opracowywanych m.in. wspólnie z Działem Badań i Rozwoju firmy. Spółka dba również o zwiększanie poziomu kultury BHP w organizacji poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich pracowników oraz bezwzględne reagowanie na niezgodności dotyczące wymagań BHP i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Mostostal Warszawa jest aktywnym członkiem – założycielem stowarzyszenia „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, którego hasłem przewodnim jest „Zero wypadków” na budowach. Porozumienie zawiązane zostało w 2010 roku i skupia największych Generalnych Wykonawców w Polsce. Celem Porozumienia jest całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Dla osiągnięcia tego celu członkowie Porozumienia opracowali wspólnie szereg projektów wprowadzających systemowe rozwiązania z dziedziny BHP na place budów w całym kraju. Jedną z inicjatyw Porozumienia jest Ogólnopolski Tydzień Bezpieczeństwa – jedyny, realizowany na tak dużą skalę projekt edukacyjny w Polsce. W wydarzeniach organizowanych podczas Tygodnia Bezpieczeństwa, w 358 jednostkach i budowach bierze udział rocznie blisko 40 tysięcy pracowników.

2

Mostostal współcześnie

Akcjonariat (Acciona)

Acciona SA 10 018 733 50,09%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 3 426 431 17,13%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny 1 018 00 5,09%
Inwestorzy Indywidualni 5 536 836 27,69%

ACCIONA to hiszpański koncern o zasięgu międzynarodowym, notowany na madryckiej giełdzie i działający w 65 krajach na 6 kontynentach – w Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii. Główne sektory branżowe, które ogniskują działalność operacyjną hiszpańskiej firmy to: budownictwo infrastrukturalne, mieszkaniowe i przemysłowe, wytwarzanie energii z wykorzystaniem czystych technologii, usługi transportowe i logistyczne, a także usługi komunalne.

ACCIONA należy do czołówki światowych liderów promujących i realizujących założenia filozofii harmonijnego i zrównoważonego rozwoju, której naczelną zasadą jest orientacja na przyszłe pokolenia oraz troska o środowisko. Spółka zaangażowana jest w liczne przedsięwzięcia związane z czystymi technologiami oraz pozyskiwaniem i eksploatacją energii ze źródeł odnawialnych i nieustannie podejmuje działania zapobiegające degradacji środowiska naturalnego.