Tydzień dla bezpieczeństwa

Dziś startuje trzecia edycja największej ogólnopolskiej akcji na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie – Tydzień Bezpieczeństwa 2016. W dniach 25-29 kwietnia br. na budowach Mostostalu Warszawa zaplanowaliśmy wiele interesujących aktywności. Tematyka tegorocznych obchodów obejmuje bezpieczeństwo pracy w kontekście planowania i reagowania. Nauczymy się więc m.in. rozpoznawać zdarzenia potencjalnie wypadkowe poddamy weryfikacji naszą dotychczasową wiedzę, przekażemy istotne wskazówki pracownikom budowlanym. Nasz cel: pobudzić umysły do myślenia, wprawić w ruch koło bezpiecznej wyobraźni. Zaczynamy!

„Włącz myślenie na budowie – planuj i reaguj!”

Tak brzmi hasło trzeciej, ogólnopolskiej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa, i jak wskazuje, podczas tegorocznej akcji szczególną uwagę poświęcimy obszarom planowania i reagowania. W tym czasie Mostostal Warszawa podejmie dyskusję na temat korzyści z planowania, zagrożeń wynikających z ignorancji czy braku zaangażowania kompetentnego nadzoru, a także znaczenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych i reagowania na nie. Tydzień Bezpieczeństwa 2016 upłynie nam pod znakiem m.in. takich pytań, jak: Dlaczego warto planować? Jak być czujnym? Jakie mogą być źródła niebezpieczeństw? Jak identyfikować zagrożenia oraz jak na nie odpowiednio reagować?


Niech żyje prewencja!

Z badań wynika, że branża budowlana wciąż pozostaje jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki oraz posiada najwyższy wskaźnik wypadków śmiertelnych – trzy razy wyższy w porównaniu do innych branży. Do nieszczęśliwych zdarzeń często dochodzi wskutek nieuwagi, rutynowego wykonywania robót, braku wyobraźni czy wreszcie nieznajomości podstawowych zasad bezpiecznej pracy. Jednak wielu z wypadków można uniknąć, eliminując ich przyczyny, dlatego Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie postanowiło w tym roku podkreślić znaczenie działań prewencyjnych.

– Wysyłamy sygnał, aby odrzucić rutynowe myślenie w rodzaju „nie da się przewidzieć wszystkiego”. Już na etapie planowania realizacji przedsięwzięcia można uniknąć wielu zagrożeń i trudności, oceniając ryzyka i przewidując niektóre zdarzenia. Podstawę stanowi tutaj zgromadzona wiedza, a jej źródłem jest zespołowa wymiana doświadczeń. Na co dzień nasza kadra, przy wsparciu działu bhp, dba o to, by na budowach Mostostalu Warszawa były spełniane najwyższe standardy w dziedzinie bhp. Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa, bo to oznacza inwestycję w życie, które jest najwyższą wartością. Kontrolujemy sami siebie po to, żeby zminimalizować jakiekolwiek ryzyka. W ten sposób zdobywamy unikalną wiedzę, z której korzystamy w przyszłości i którą dzielimy się z innymi członkami Porozumienia. Tak też powstaje swego rodzaju niepisany podręcznik bezpieczeństwa, zawierający zbiór dobrych praktyk, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, błędów, których należy się wystrzegać, a jest on pomocny w przewidywaniu skutków różnych zdarzeń. W tym wszystkim najważniejszą rolę odgrywa człowiek. Człowiek na budowie, który wie i widzi znacznie więcej. Zależy nam na tym, by pracownicy budów czuli się bezpieczni, ale jednocześnie nie bali się dzielić własnymi spostrzeżeniami, nie lekceważyli, wydawałoby się, błahych zdarzeń – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Mostostalu Warszawa.

Jest akcja, musi być reakcja

W tym roku naszym celem jest pobudzić świadomość każdego pracownika budowy, niezależnie od pełnionej funkcji, zależności czy zajmowanego stanowiska. Będziemy uczyć planowania działań, aktywnej postawy, podkreślać znaczenie zachowywania obowiązkowych standardów bezpieczeństwa oraz mobilizować do reagowania na niepokojące sygnały – zanim wydarzy się coś złego. O zachowaniu bezpieczeństwa mówi zarówno Polityka naszej spółki jak i szereg wymagań prawnych obowiązujących w naszym kraju. Jednak zdarzają się takie sytuacje, w których zastosowania nie mają przepisy. Tam, gdzie nie sięga moc paragrafów, górę powinno wziąć planowanie i zdroworozsądkowe myślenie. Każdy pracownik budowy powinien być świadomy niebezpieczeństw, i co ważne, nie powinien ich bagatelizować. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe mają to do siebie, że kiedyś mogą stać się przyczyną śmiertelnej tragedii.

– Zależy nam przede wszystkim na tym, aby każdy pracownik nie tylko trzymał się ściśle procedur, ale rozumiał zagrożenia oraz potrafił na nie reagować. Staramy się więc rozwijać politykę bezpieczeństwa poprzez angażowanie do działania. Między innymi temu właśnie służy Tydzień Bezpieczeństwa. Ważną częścią tej akcji są oczywiście edukacja i szkolenia, lecz nie tylko. Sposobów na zorganizowanie się jest wiele. Budowy mają w tym zakresie pełną swobodę. Najważniejsze to uświadomienie pracownikom, że tydzień bezpieczeństwa nie kończy się w kwietniu tylko trwa cały rok– powiedział Mariusz Piątkowski, Kierownik Działu BHP Mostostalu Warszawa.

Co przygotowaliśmy w tym roku?

W programie działań przygotowanych na Tydzień Bezpieczeństwa w Mostostalu Warszawa będą realizowane zarówno propozycje z przygotowanej na tą okazję Książki Pomysłów, jak i oddolne inicjatywy. Przewidziano m.in.:

  • kwadranse bhp, pogadanki,
  • przeglądy narzędzi,
  • prace z elektronarzędziami
  • pokazy ratownictwa wysokościowego,
  • konkursy plastyczne z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci,
  • pokazy oraz ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy,
  • otwarty gabinet okulistyczny z profesjonalnym badaniem wzroku,
  • wycieczki edukacyjne dla studentów,
  • wizytację poszczególnych budów firmy oraz rozmowy o bezpieczeństwie z Prezesem Andrzejem Goławskim.

Tydzień Bezpieczeństwa jest organizowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w ramach promocji wspólnej polityki bezpieczeństwa i podnoszenia kultury bezpiecznej pracy na budowach. Z roku na roku inicjatywa cieszy coraz większym powodzeniem. Wzrasta zarówno zainteresowanie, jak i zaangażowanie pracowników budów w przygotowania do akcji. W roku ubiegłym w Tygodniu Bezpieczeństwa uczestniczyło ponad 30 tysięcy osób w ok. 300 lokalizacjach na terenie całej Polski.

 

 

Więcej informacji:

Agata Falęcka
Rzecznik Prasowy

Mostostal Warszawa S.A
Dział Komunikacji
tel. +48 662-021-509
tel. 22 250 -76-22

 

Informacje o Spółce

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Ponad siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa. 

Wróć